początek strony
Starostwo Powiatowe

Dobra inwestycja

Strona główna / Powiat Raciborski / Dobra inwestycja

Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Powiat Raciborski oraz Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu wraz z partnerami projektu pn. "Powiat raciborski to dobra inwestycja":
Miastem Racibórz Miastem i Gminą Kuźnia Raciborska Gminą Krzyżanowice Miastem i Gminą Krzanowice
prezentuje wybrane oferty inwestycyjne powiatu raciborskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.1. „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”

powiat raciborski dobre tereny dla dobrych inwestorów

Godziny urzędowania

Starostwo Powiatowe w Raciborzu urzęduje:

  • w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30
  • we wtorki w godzinanch od 7:30 do 17:00
  • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU
Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz

telefon:
32 45 97 300
fax:
32 415 87 36
e-mail:
bok@powiatraciborski.pl