początek strony
Kultura

Kultura

Kultura stanowi niezaprzeczalną wartość: wzbogaca, rozwija i umacnia człowieczeństwo zarówno w nas samych, jak i całym społeczeństwie.

Bogactwo kulturowe ziemi raciborskiej potwierdza jej tożsamość i odrębność kulturową.

Troska o kulturę i pielęgnowanie tradycji regionalnych owocuje bogactwem różnorodnych działań kulturotwórczych, podtrzymujących kult wartości.
 
Niezwykle bogato rysuje się kulturalna mapa Raciborza. Tradycją stały się organizowane przez Urząd Miasta: Dni Raciborza oraz Dni Muzyki Organowej.
Bogatą ofertę kulturalną przedkładają społeczeństwu instytucje kultury: Raciborskie Centrum Kultury, Muzeum, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Młodzieżowy Dom Kultury, Państwowa Szkoła Muzyczna, kina "Przemko" i "Bałtyk" oraz stowarzyszenia: Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej, Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej "Źródło", Raciborskie Stowarzyszenie Twórców Kultury "Horyzont", Stowarzyszenie Artystów i Podróżników - Grupa "Rosynant", Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne "Ask", Polski Związek Chórów i Orkiestr - Okręg Raciborski, Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Młodzi dla Ziemi Raciborskiej.

Liczne grono sympatyków zyskały koncerty

Organizowane cyklicznie w Muzeum, koncerty jazzowe, czy też spotkania ze znanymi podróżnikami uwieńczone Raciborskim Festiwalem Podróżniczym "Wiatraki".
Znaczącą rolę w prowadzeniu systematycznej edukacji kulturalnej odgrywa Pracownia Wychowania przez Sztukę "Insza" przy RCK. Należne uznanie zyskały zespoły teatralne z RCK: "Agrafka" i "Tetraedr", oraz zespoły wokalne "Miraż" z MDK oraz " i "Septymka" działające przy RCK.

Regionalizm, obok Domu Kultury "Strzecha" - organizator corocznej "Biesiady Folkloru", pielęgnuje również Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej "Źródło", propagując rodzimy folklor poprzez organizację Międzynarodowych Spotkań Artystycznych "Śląsk - Kraina Wielu Kultur".
Dopełnieniem twórczych dokonań są chóry działające przy parafiach: Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Najświętszego Serca Pana Jezusa, Świętego Paschalisa oraz Świętych Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu, a także Młodzieżowy Chór Mieszany "Strzecha".

Znaczące dla rozwoju kultury w powiecie raciborskim są inicjatywy kulturotwórcze podejmowane w poszczególnych gminach.

Ogromną wartość kulturową zawierają te działania, które nawiązują do tradycji ludowej i kultywują obrzędy doroczne.
Do najważniejszych i żywych do dziś należą:

 • wodzenie niedźwiedzia - obrzęd ostatkowy (Samborowice oraz Sławików),
 • grzebanie basa (gmina Krzyżanowice i Krzanowice),
 • Wielkanocny Objazd Pól - procesja konna (Pietrowice Wielkie, Bieńkowice, Studzienna - Sudół),
 • mikołaszki w Borucinie.

Wśród imprez kultywujących śląskie tradycje i język naszych ojców

poczesne miejsce zajmuje 'Biesiada Regionalna', organizowana przez Centrum Kultury w Tworkowie oraz  borzuckie  kocybajki - spotkania najstarszej generacji w okresie Świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych, organizowane przez Dom Kultury w Borucinie.
Ogromne znaczenie dla tradycji regionalnych Raciborszczyzny ma funkcjonująca przy boruckim Domu Kultury Izba Regionalna. Interesujące inicjatywy regionalne podejmowane są w gminie Kuźnia Raciborska, wśród których naczelne miejsce zajmuje Ogólnopolski Przegląd Zespołów Artystycznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych "Kowadło", czy też cykliczne koncerty muzyczne "Muzyka w starym opactwie'" odbywające się w kościele w Rudach. Oryginalnością imponuje uczestnikom kultury rudzki Zespół Sygnalistów Myśliwskich oraz babicka Schola (gmina Nędza).

Znaczące miejsce w kulturze lokalnej powiatu raciborskiego odgrywa ruch śpiewaczy.

Szlachetność pasji muzycznej przejawia się w długoletniej działalności chórów i orkiestr, spośród których wymienić należy: Chór Mieszany im. J. Rogera, Chór Parafialny z Babic, Chór Parafii św. Anny z Krzyżanowic, "Cecylia" z Krzanowic, "Cantate" z Pawłowa oraz orkiestra dęta Stowarzyszenia "Plania".

Niewątpliwie podstawowym nośnikiem kultury jest życie biblioteczne i czytelnictwo. Właśnie w powiecie raciborskim, jako trzecim w województwie śląskim, utworzona została Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Obok działań mających na celu upowszechnianie czytelnictwa, realizowane są ciekawe przedsięwzięcia kulturalne: wystawy w galerii "Gawra", czy też  imprezy dla dzieci: "Urodziny Misia Puchatka", "Noc z Andersenem".

Troska o kulturę zarówno samorządów gmin jak i powiatu pozwala mieć nadzieję na dalszy rozwój tej ważnej dla jednostki i społeczeństwa sfery życia. 

Wydarzenia kulturalne

 • Powiatowy Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych "Pójdźmy do Betlejem",
 • Biesiada Śląska Szkół Specjalnych "Bajtel Gala",
 • Festiwal Pieśni Chóralnej do słów J. von Eichendorffa,
 • Konkurs Poezji Młodych "Nadzieja",
 • Raciborski Przegląd Pieśni Religijnej "Spotkałem Pana" ,
 • Święto Pieśni Chóralnej "Trojok Śląski",
 • Regionalne Spotkania Wspólnot Śpiewaczych,
 • "Okruch" - Konkurs Poetycki dla Dzieci i Młodzieży.

W kalendarzu kulturalnym naszego powiatu zapisała się  zainicjowana przez  raciborskie Starostwo  "Gala Kultury", podczas której wyróżniającym się animatorom kultury naszego powiatu  wręczana jest coroczna Nagroda Starosty w dziedzinie kultury "Mieszko AD".

kultura ikona
Przemysł Ikona
Rolnictwo ikona
Sport ikona
Turystyka ikona

Godziny urzędowania

Starostwo Powiatowe w Raciborzu urzęduje:

 • w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30
 • we wtorki w godzinanch od 7:30 do 17:00
 • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU
Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz

telefon:
32 45 97 300
fax:
32 415 87 36
e-mail:
bok@powiatraciborski.pl