początek strony
Starostwo Powiatowe

Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego

Strona główna / Powiat Raciborski / Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego

                                

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; Numer i nazwa działania: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Opis projektu

Od grudnia 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu działa Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego. Liderem projektu jest Centrum Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku, które współrealizuje projekt z Miastem Żory, Rybnik, Jastrzębie Zdrój oraz powiatem raciborskim, wodzisławskim i rybnickim. Inkubator to przede wszystkim punkt doradczo – szkoleniowy, z usług którego mogą korzystać podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne planujące założenie stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych. Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
- indywidualne i grupowe doradztwo bieżące,
- doradztwo specjalistyczne z zakresu prawa, księgowości i marketingu,
- doradztwo biznesowe,
- szkolenia umożliwiające poszerzenie oraz nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w prowadzeniu działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej Subregionu Zachodniego. Inkubatory współdziałają z instytucjami rynku pracy i jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw i mediów. Wszystko to ma na celu promocję sektora ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze.

W ramach projektu odbywają się również Targi promocyjne dla podmiotów ekonomii społecznej na których to działające organizacje mogą zaprezentować swoją działalność.

Oprócz wsparcia szkoleniowo – doradczego wszyscy zainteresowani mogą korzystać z zasobów serwisu internetowego www.kooperatywa.com.pl, który jest zbiorem informacji o lokalach miejskich, przetargach, konkursach, planach inwestycyjnych gmin, miast i lokalnego biznesu. W serwisie zamieszczane są także artykuły o najciekawszych pomysłach przedsiębiorców społecznych z terenu Subregionu Zachodniego.

Dane kontaktowe:

Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego
Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Pl. Okrzei 4, pok. nr  01 (parter)
tel. 32 45 97 313
email: inkubator@powiatraciborski.pl

Doradca – Katarzyna Teodorowicz
Koordynator – Joanna Koczwara-Kozłowska

Czas realizacji projektu: 1 listopada 2012 r. – 30 czerwca 2015 r.

Wartość całkowita projektu: 3 910 533,10 zł
Kwota przypadająca na Powiat Raciborski: 252 515,00 zł
Wartość projektu: 252 515,00 zł
Kwota dofinansowania: 252 515,00 zł
Wkład własny: 0 zł 

Informacje nt. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajdują się na stronie: http://www.efs.gov.pl/

Godziny urzędowania

Starostwo Powiatowe w Raciborzu urzęduje:

  • w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30
  • we wtorki w godzinanch od 7:30 do 17:00
  • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU
Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz

telefon:
32 45 97 300
fax:
32 415 87 36
e-mail:
bok@powiatraciborski.pl

Do 30 listopada czekamy na zgłaszanie kandydatur do Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2016.

Szczegóły tutaj

info