początek strony

Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego

Strona główna / Powiat Raciborski / Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego

                                

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; Numer i nazwa działania: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Opis projektu

Od grudnia 2012 r. do czerwca 2015 r., w Starostwie Powiatowym w Raciborzu działał Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego.

Liderem projektu było Centrum Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybnik, parterami: Miasta: Żory, Rybnik, Jastrzębie-Zdrój oraz Powiaty: Raciborski, Wodzisławski, Rybnicki. W Inkubatorze działał punkt doradczo – szkoleniowy dla istniejących organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, oraz osób zainteresowanych załozeniem takich organizacji. Usługi doradcze oferowane były w formie konsultacji indywidualnych i grupowych, doradztwa i szkoleń specjalistycznych z zakresu prawa, księgowości, marketingu i biznesu.

Celem projektu było zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej Subregionu Zachodniego. Inkubatory współpracowały z instytucjami rynku pracy i jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw i mediów w celu promocji sektora ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze.

W ramach projektu, w każdym z miast partnerskich, odbyły się również trzy edycje targów promocyjnych dla podmiotów ekonomii społecznej, w czaie których działające organizacje mogły zaprezentować swoją działalność.

Więcej informacji o projekcie: www.kooperatywa.com.pl

Wartość całkowita projektu: 3 910 533,10 zł
Kwota przypadająca na Powiat Raciborski: 252 515,00 zł
Wartość projektu: 252 515,00 zł
Kwota dofinansowania: 252 515,00 zł
Wkład własny: 0 zł