początek strony

Kontakt

Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego
Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Pl. Okrzei 4, pok. nr 01 (parter)
tel. 32 45 97 313
email: inkubator@powiatraciborski.pl

Doradca: Katarzyna Teodorowicz
Koordynator: Joanna Koczwara-Kozłowska