początek strony
Starostwo Powiatowe

Kontakt

Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego
Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Pl. Okrzei 4, pok. nr 01 (parter)
tel. 32 45 97 313
email: inkubator@powiatraciborski.pl

Doradca: Katarzyna Teodorowicz
Koordynator: Joanna Koczwara-Kozłowska

Godziny urzędowania

Starostwo Powiatowe w Raciborzu urzęduje:

  • w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30
  • we wtorki w godzinanch od 7:30 do 17:00
  • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU
Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz

telefon:
32 45 97 300
fax:
32 415 87 36
e-mail:
bok@powiatraciborski.pl