Szkolnictwo i rynek pracy

Blisko 70 osób, głównie przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji i samorządu lokalnego, uczestniczyło w dzisiejszym spotkaniu rozpoczynającym proces szerszego powiązania szkolnictwa ponadgimnazjalnego z przedsiębiorcami. Spotkanie to kolejny etap planowanej od września 2015 r. reorganizacji sieci szkół zawodowych i technicznych w powiecie raciborskim. Reorganizacji, u podstaw której leży m.in. zwiększenie liczby praktyk u pracodawców oraz otwieranie kierunków nauczania zgodnych z ich oczekiwaniami. Prelegenci w oparciu o własne doświadczenia przedstawili możliwości, oczekiwania i bariery tego zagadnienia.

Spotkanie rozpoczęli i uczestników przywitali starosta Ryszard Winiarski oraz Grażyna Wójcik dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

O szczegółach koncepcji reorganizacji szkół podległych Powiatowi Raciborskiemu, jej przyczynach, założeniach i szansach jakie stwarza informował wicestarosta Marek Kurpis. Podkreślił, że centra dają możliwość szybszego i bardziej elastycznego reagowania na potrzeby rynku pracy m.in. poprzez tworzenie klas wielozawodowych. Zaznaczył jak ważna jest szeroka współpraca i stały kontakt szkół z pracodawcami.

O oczekiwaniach i barierach związanych ze szkolnictwem zawodowym z perspektywy szkoły poinformował Sławomir Janowski dyrektor Zespółu Szkół Mechanicznych w Raciborzu. Po stronie oczekiwań wymienił te finansowe (pomoce dydaktyczne, doposażenie pracowni w niezbędny i nowoczesny sprzęt, sponsorowanie konkursów), programowe (klasy patronackie), dydaktyczne (prowadzenie zajęć przez pracodawców, staże, seminaria, dodatkowa forma doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół) oraz dotyczące sfery kontaktów międzyludzkich niezbędnych do koordynacji całego procesu. Jako bariery wskazał m.in. koszty i brak korzyści finansowych po stronie pracodawców, niespójność przepisów, w oparciu o które działają szkoły i przedsiębiorcy czy biurokrację.

Maria Smyczek, dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu przedstawiła kluczowe aspekty rzemieślniczej nauki zawodu, zakończonej egzaminem czeladniczym, ze szczególnym odniesieniem do roli pracodawcy – szkolącego. Omówiła obowiązki leżące po stronie pracodawcy zatrudniającego pracownika młodocianego, te wynikające z przepisów prawe i te leżące w sferze wychowawczej czy socjologicznej. Przybliżyła kwestie związane z refundacją wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenie społeczne (Ochotnicze Hufce Pracy) oraz dofinansowania kosztów kształcenia przyznawanego po zakończeniu nauki zawodu. Poinformowała o egzaminach czeladniczych i sprawdzających umiejętności organizowanych przez Cech, podkreślając krótki czas oczekiwania na egzamin poprawkowy.

O pozytywnych doświadczeniach związanych z nauką zawodu u pracodawcy opowiedział Marian Koczwara, właściciel firmy ELMARKO-BUD w Raciborzu, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczo-Mistrzowskiej w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach w zawodzie elektryk. W jego firmie zawód zdobyło już 22 uczniów. Jak podkreślił to model, który umożliwia pełny udział pracodawcy w przygotowaniu dobrze wykwalifikowanego pracownika pod konkretne wymagania firmy i skorzystanie z tych umiejętności w przyszłości.  

Historię szkolenia pracowników młodocianych w RAFAKO S.A. przedstawiła Anna Zembaty – Łęska, dyrektor Biura Zarządzania Personelem w RAFAKO S.A. Przypomniała problemy spółki z pozyskaniem pracowników wykwalifikowanych po likwidacji szkoły przyzakładowej. Opowiedziała o konieczności odtworzenia kadr specjalistów i korzyściach z tego wynikających. Następnie Jan Zdziebczok, kierownik Ośrodka Szkolenia Zawodowego w RAFAKO S.A. przedstawił wdrożoną i sprawdzoną strukturę działań związanych z zatrudnianiem pracowników młodocianych w aspekcie współpracy ze szkolnictwem zawodowym. RAFAKO od 1958 r. wykształciło w zawodzie blisko 3000 absolwentów, spośród których większość znalazła zatrudnienie w spółce.

Spotkanie zorganizowali: Powiat Raciborski, Raciborska Izba Gospodarcza, Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu oraz Zamek Piastowski w Raciborzu.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kluczowe aspekty rzemieślniczej nauki zawodu - prezentacja Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu Kluczowe aspekty rzemieślniczej nauki zawodu - prezentacja Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu 15-05-25 11:55 6.71MB Kluczowe aspekty rzemieślniczej nauki zawodu - prezentacja Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu pobierz
początek strony