Służby

NazwaKontakt

Komenda Powiatowa Policji w Raciborz
ul. Bosacka 42
47-400   Racibórz

ul. Bosacka 42
47-400   Racibórz

TELEFON ALARMOWY: 997 lub 112

Centrala telefoniczna
032 459 42 00
032 415 25 21 
fax. 032 459 42 44

Sekretariat Komendanta
  032 459 42 12
fax. 032  459 42 14

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

ul. Reymonta 8
47-400 Racibórz

TELEFON ALARMOWY: 998 lub 112

SEKRETARIAT
Tel./Fax: 32/415 44 44
E-mail: [email protected]

POWIATOWE STANOWISKO KIEROWANIA
 32/415-21-07 w czasie zapowiedzi nacisnąć 9
 32/415-21-08 w czasie zapowiedzi nacisnąć 9
Fax. 32/414-04-74
E-mail: [email protected]

 

początek strony