początek strony

Dobra inwestycja

Strona główna / Powiat Raciborski / Dobra inwestycja

Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Powiat Raciborski oraz Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu wraz z partnerami projektu pn. "Powiat raciborski to dobra inwestycja":
Miastem Racibórz Miastem i Gminą Kuźnia Raciborska Gminą Krzyżanowice Miastem i Gminą Krzanowice
prezentuje wybrane oferty inwestycyjne powiatu raciborskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.1. „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”

powiat raciborski dobre tereny dla dobrych inwestorów