początek strony

Kalendarz - lista wydarzeń

Strona główna / Powiat Raciborski / Kalendarz - lista wydarzeń

Terminarz z dnia 2018-03-01

2017-12-15II wojna światowa i czasy powojenne

2018-03-01Fun pakiet multimedialnych kursów online

Bezpłatne kursy online wspomagające naukę języków obcych lub zdobywanie umiejętności specjalistycznych. W ofercie: kurs języka angielskiego dla dzieci FunEnglish, kursy językowe: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, BusinessEnglish123 oraz kursy specjalistyczne: Czytaj, Pisz, Pamiętaj, Fotografia o Photoshop. Zapisy we wszystkich filiach i oddziałach.
więcej

2018-03-01Posiedzenie komisji rewizyjnej

Godzina:
11:00

Nędza, dnia 22 lutego 2018 roku

Z A W I A D O M I E N I E

Działając  zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz  § 118  §2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ

TERMIN: 1 MARCA 2018 roku (CZWARTEK) GODZ. 11:00
MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego nr 5 SALA NARAD nr 13  I PIĘTRO
PRZEDMIOT OBRAD :
1.    Analiza wykonania inwestycji w 2017 roku, Plan inwestycji na 2018 rok.
2.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
JAN FRANCUS


więcej