LOGO POWIATU

Logo Powiatu Raciborskiego, jest symbolem graficznym używanym we wszelkich przejawach identyfikacji wizualnej Powiatu Raciborskiego, w szczególności w materiałach reklamowych i promocyjnych, których wydawcą lub wspierającym jest Powiat Raciborski oraz do oznakowania przedsięwzięć współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Raciborski.

Logo powiatu raciborskiego składa się z trzech elementów: sygnetu, logotypu nazwy i hasła promocyjnego. Sygnet - złożony z trzech części - ma symbolizować walory regionu: zieleń naturalnych lasów i łąk, błękit Odry i różnorodność architektury. Barwy poszczególnych części odpowiadają barwom logo województwa śląskiego. Logo może występować w dwóch odmianach zawierających różne logotypy: "powiat raciborski" lub "ziemia raciborska".

Prawo używania logo Powiatu Raciborskiego przysługuje:

  • Staroście Raciborskiemu, organom Powiatu Raciborskiego i powiatowym jednostkom organizacyjnym,
  • gminom powiatu jeżeli służy to promocji Powiatu Raciborskiego lub ma znaczenie dla jego rozwoju,
  • osobom prywatnym i innym podmiotom z terenu powiatu raciborskiego.

Nie dopuszcza się stosowania modyfikacji bądź stylizacji logo oraz jego jednoczesnego umieszczania wraz z wizerunkiem herbu Powiatu Raciborskiego.

Używanie logo nie może być sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, porządkiem publicznym oraz naruszać dobrych obyczajów.

Poprawność zastosowania logo w szczególności na wszelkiego typu materiałach informacyjno-promocyjnych, musi być każdorazowo zatwierdzana przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Poprawność zastosowania logo jest weryfikowana po przedstawieniu elektronicznej  wersji projektu lub prototypu wytworu, w którym jest wykorzystane logo.  Adres:
[email protected]  

Kategoria: LOGO POWIATU [ 3 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Księga znaku Księga znaku 15-02-26 10:28 4.58MB Księga znaku pobierz
Logo - wersja czarno-biała Logo - wersja czarno-biała 15-02-26 10:15 30.54KB Logo - wersja czarno-biała pobierz
Logo - wersja trójkolorowa Logo - wersja trójkolorowa 15-02-26 10:24 30.64KB Logo - wersja trójkolorowa pobierz

Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr VII/71/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia logo Powiatu Raciborskiego oraz zasad jego używania
  • Uchwała Nr 28/107/2011 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 20 czerwca 2011 r.w sprawie zasad używania logo Powiatu Raciborskiego
początek strony