Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Działalność / Ochrona Środowiska / Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej sukcesywnie i terminowo wdraża postanowienia Dyrektywy Powodziowej. Pierwszy z dokumentów – wstępna ocena ryzyka powodziowego - został opracowany
i opublikowany w grudniu 2011 r. W dniu 22 grudnia 2013 r. na Hydroportalu KZGW zostały opublikowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w formie plików PDF.

Publikacja ta wypełnia Dyrektywę Powodziową w zakresie udostępnienia informacji na temat zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Więcej informacji na stronie internetowej ISOK.

początek strony