Konkurs Najlepszy rolnik ziemi raciborskiej

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Działalność / Rolnictwo / Konkurs Najlepszy rolnik ziemi raciborskiej

Zarząd Powiatu Raciborskiego informuje, iż w dniu 10 grudnia 2013 r. podjął uchwałę nr 143/744/2013 w sprawie organizacji dorocznego konkursu pn. "Najlepszy rolnik ziemi raciborskiej …. roku", który będzie stanowił kontynuację przeprowadzonego w latach 2008 - 2011 konkursu pn. "Powiatowy Mistrz Wiedzy Rolniczej".

W tym roku konkurs przybrał nową formę. Składać się będzie z etapu pisemnego w formie testu, a następnie trzech najlepszych wyłonionych uczestników zakwalifikuje się do wizytacji swojego gospodarstwa, którą przeprowadzi Kapituła Konkursowa. Pierwszy etap konkursu odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2014r. podczas VII Powiatowego Konkursu pn. "Potrawy Regionalne - przysmaki wielkanocne" w Pietrowicach Wielkich.

Celem konkursu jest popularyzacja osiągnięć zawodowych i społecznych rolników naszego regionu, wyróżnienie osób gospodarnych, zaradnych, aktywnych i otwartych na nowoczesne rolnictwo, promowanie bezpieczeństwa pracy jak również kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa i wsi Powiatu Raciborskiego.

Uczestnikami konkursu mogą być rolnicy z terenu Powiatu Raciborskiego, którzy są płatnikami podatku rolnego oraz ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS). Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są Gminy Powiatu Raciborskiego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - PT Racibórz, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Raciborzu, Śląska Izba Rolnicza - PT Racibórz. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w konkursie upływa z dniem 31 marca br.

Informacji nt. konkursu udziela Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu (pok. 309), tel. 32 / 45 97 337.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Raciborskiego: http://www.bip.powiatraciborski.pl/uchwaly/uchwaly_zarzadu/idu:6324.html

początek strony