początek strony

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Strona główna / Powiat Raciborski / Aktualności powiatu raciborskiego / Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Działania zapobiegawcze przeciwko "afrykańskiemu pomorowi świń"

2018-04-12, Czwartek

Źródło zakażenia chorobą zwaną "afrykańskim pomorem świń" są chore świnie domowe oraz dzikie. Najczęściej nosicielami wirusa są dzikie świnie, u których przebieg choroby ma charakter utajony.

W związku z zagrożeniami jakimi niesie ze sobą rozprzestrzenianie się wirusowej posocznicowej choroby świń, znanej również pod nazwą "afrykański pomór świń", informujemy o konieczności zgłaszania przypadków odnalezienia padłych dzików do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego (PCZK). Dla Powiatu Raciborskiego funkcję tą pełni:

Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Plac Stefana Okrzei 4
47-400 Racibórz
tel.: (32) 412 06 02, (32) 412 06 03,
fax.: (32) 45 97 323, (32) 415 36 37
e-mail: pczk@powiatraciborski.pl  

W opinii ekspertów padłe dziki stanowią obecnie podstawowe źródło zakażenia. Choroba przenoszona jest najczęściej poprzez kontakt ze szczątkami padłych zwierząt oraz przez ludzi. Szczególnie duży wpływ na niekontrolowane przenoszenie się choroby, nawet na duże odległości, ma wykorzystywanie do konsumpcji przetworzonego mięsa dzików, w tym przewóz mięsa i wyrobów wędliniarskich oraz wyrzucanie ich odpadów.

wszystkie