Starostwo Powiatowe

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna >
 • Ostatnia »

Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu

Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu

Starosta Raciborski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9 w pełnym wymiarze czasu pracy.

Rejestrację pojazdu załatwisz korespondencyjnie

Rejestrację pojazdu załatwisz korespondencyjnie

Pojazd możesz zarejestrować składając komplet dokumentów w biurze podawczym Starostwa lub wysyłając pocztą. Urzędnik zadzwoni by ustalić termin i godzinę odbioru dokumentów i tablic. Wniosek o rejestrację pojazdu: https://bip.powiatraciborski.pl/download/327.docx (we wniosku wpisz koniecznie numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Raciborzu przywraca możliowość bezpośredniej obsługi klienta

Starostwo Powiatowe w Raciborzu przywraca możliowość bezpośredniej obsługi klienta

Od poniedziałku 25 maja 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przywrócona zostaje możliwość bezpośredniej obsługi klientów.

Wydłużenie terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz kart parkingowych

Wydłużenie terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz kart parkingowych

Informujemy, że na mocy przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) następuje wydłużenie orzeczeń wydanych na czas określony.

Wydłużono termin zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu oraz rejestracji pojazdu sprowadzonego z UE

Wydłużono termin zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu oraz rejestracji pojazdu sprowadzonego z UE

Nowe przepisy dot. zwalczania COVID-19 (tzw. specustawa) wydłużyły termin zgłosze­nia nabycia i zbycia pojazdu z 30 do 180 dni. Podobnie jest w przypadku pojazdów sprowadzonych z terytorium UE, wobec których termin na zarejestrowanie pojazdu również wydłużono do 180 dni.

ZMIANA TERMINU ZAPŁATY OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU SKARBU PAŃSTWA ORAZ OPŁATY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA

ZMIANA TERMINU ZAPŁATY OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU SKARBU PAŃSTWA ORAZ OPŁATY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA

tarosta Raciborski reprezentujący Skarb Państwa informuje,uległy zmianie terminy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przypadające za 2020 rok.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania zostanie zamknięte dla bezpośredniej obsługi klientów.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania zostanie zamknięte dla bezpośredniej obsługi klientów.

Szanowni klienci Starostwa Powiatowego w Raciborzu informujemy, iż - od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Raciborzu zostanie zamknięte dla klientów.

Mistrzynie Polski i Świata nagrodzone przez starostę

Mistrzynie Polski i Świata nagrodzone przez starostę

Dziś do starostwa powiatowego w Raciborzu zawitał Zespół Tęcza III.

15 lat minęło. Jubileusz partnerstwa z Rendsburgiem

15 lat minęło. Jubileusz partnerstwa z Rendsburgiem

W dniach 5-9 września delegacja powiatu raciborskiego, której przewodniczył starosta raciborski Grzegorz Swoboda, przebywała w Rendsburgu (Niemcy, Szlezwik-Holsztyn), gdzie uczestniczyła w obchodach 15-lecia współpracy partnerskiej powiatu raciborskiego i Rendsburga. W tym samym terminie gościła również delegacja z miasta Haapsalu w Estonii, z którym Rendsburg świętował 30 lat partnerstwa.

Pomyślny nabór w raciborskich szkołach średnich i branżowych

Pomyślny nabór w raciborskich szkołach średnich i branżowych

Nowy rok szkolny, według opublikowanych wczoraj danych naborowych, rozpocznie 1854 uczniów podwójnego rocznika, w tym: 905 absolwentów gimnazjów oraz 949 absolwentów szkół podstawowych.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna >
 • Ostatnia »
początek strony