Powiatowy Urząd Pracy

  • 1
  • 2
  • 3

Przedstawiciele Urzędu Pracy w Raciborzu odznaczeni honorowo za zasługi dla Województwa Śląskiego 2021-10-06, Środa

Przedstawiciele Urzędu Pracy w Raciborzu odznaczeni honorowo za zasługi dla Województwa Śląskiego

Wczoraj w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Mirosław Ruszkiewicz wraz z pracownikami urzędu p. Urszulą Łebek oraz p. Małgorzatą Łaszczewska odebrali złote i srebrne Odznaczenia Honorowe za zasługi dla Województwa Śląskiego

Ponad 5,5 mln zł wydatkowanych na wsparcie dla przedsiębiorców 2021-05-07, Piątek

Ponad 5,5 mln zł wydatkowanych na wsparcie dla przedsiębiorców

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu na realizację zadań związanych z ochroną firm i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa wydatkowano już kwotę 5.638.006,82 zł co stanowi 872 pozytywnie rozpatrzone wnioski.

Uwaga! już niebawem nabór wniosków z Tarczy Antykryzysowej 9.0 2021-04-23, Piątek

Uwaga! już niebawem nabór wniosków z Tarczy Antykryzysowej 9.0

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wnioski o udzielenie ze środków Funduszu Pracy dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy można składać wyłącznie w formie elektronicznej (za pomocą platformy praca.gov.pl) już od dnia 26.04.2021r. do końca sierpnia br.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w siedzibie raciborskiego starostwa 2021-04-21, Środa

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w siedzibie raciborskiego starostwa

W Starostwie Powiatowym w Raciborzu w dniu 16 kwietnia 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy informuje o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie 2021-04-07, Środa

Powiatowy Urząd Pracy informuje o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie

Powiatowy Urząd Pracy informuje o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie – przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby bezrobotnej.

Realizacja zadań związanych z ochroną firm i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa - stan na 28.02 2021 r. 2021-03-11, Czwartek

Realizacja zadań związanych z ochroną firm i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa - stan na 28.02 2021 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż w okresie od 01.01 - 28.02.2021 r. w ramach wsparcia dla pracodawców realizował następujące usługi:

Wyniki naboru wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2021 2021-03-01, Poniedziałek

Wyniki naboru wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2021

W wyniku naboru wniosków pracodawców o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego do Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu wpłynęły 93 wnioski na łączną kwotę 1 542 435,06 zł.

Projekt konkursowy pn. ”Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowania kosztów zatrudnienia" 2021-02-16, Wtorek

Projekt konkursowy pn. ”Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowania kosztów zatrudnienia"

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu będzie realizował projekt konkursowy pn.”Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowania kosztów zatrudnienia". Wniosek o dofinasowanie ww. projektu uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i otrzymał dofinansowanie w wysokości 619.458,84 zł. Okres realizacji to 01.05.2021 r. - 30.04.2023 r.

Realizacja zadań związanych z ochroną firm i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa - Tarcza 6.0 stan na 31 stycznia 2021r 2021-02-08, Poniedziałek

Realizacja zadań związanych z ochroną firm i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa - Tarcza 6.0  stan na 31 stycznia 2021r

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje , iż w styczniu 2021 r. w ramach Tarczy 6.0 rozpatrzono pozytywnie 164 wnioski o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (Art. 15zze - na kwotę 820.000,00 zł ;

Nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2021 2021-01-25, Poniedziałek

Nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2021

W związku z przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 625,7 tys. zł Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawców i pracowników zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

  • 1
  • 2
  • 3

 

 

początek strony