początek strony

Powiatowy Urząd Pracy

  • 1
  • 2

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych 2019-08-14, Środa

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż w dalszym ciągu dysponuje środkami Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie.

zobacz więcej

Powiatowy Urząd Pracy będzie otwarty w sobotę 15 grudnia 2018-12-06, Czwartek

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu będzie nieczynny w poniedziałek 24 grudnia br. W zamian urząd będzie pracował 15 grudnia (sobota) w godzinach od 7.00 do 15.00.

zobacz więcej

Klub Integracji Społecznej od maja w Raciborzu 2016-04-26, Wtorek

Stowarzyszenie PERSONA w Raciborzu wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu oraz Firmą NADAM z Krakowa podpisało porozumienie dotyczące uruchomienia Klubu Integracji Społecznej w Raciborzu. Utworzenie oraz działalność KIS jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r.

zobacz więcej

320 tys. zł z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2015-06-19, Piątek

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, że otrzymał środki z Rezerwy Ministra przeznaczone na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat.

zobacz więcej

283 tysiące złotych dla bezrobotnych z powiatu raciborskiego 2015-04-27, Poniedziałek

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu pozyskał środki z Rezerwy Ministra na promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

zobacz więcej

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników i pracodawców 2015-03-10, Wtorek

W związku z przyznaniem środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 355,6 tys. zł na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu ogłasza nabór wniosków na ten cel.

zobacz więcej

Dodatkowe środki finansowe z Rezerwy Ministra 2015-02-11, Środa

Dodatkowe środki finansowe z Rezerwy Ministra na aktywizację bezrobotnych.

zobacz więcej

PUP uruchomił System Pozyskiwania Ofert Pracy 2013-10-24, Czwartek

Skrót wiadomości

zobacz więcej

  • 1
  • 2