Oidon

  • 1
  • 2
  • 3

Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku 2020-12-14, Poniedziałek

Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku

Starostwo Powiatowe w Raciborzu informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r. finansowanego ze środków PFRON.

Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku 2017-12-04, Poniedziałek

Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku

Starostwo Powiatowe w Raciborzu informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r. finansowanego ze środków PFRON.

Nowa lokalizacja i nowe godziny urzędowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2016-12-07, Środa

Od 2 stycznia 2017 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku zmienia adres siedziby na ul. Chrobrego 39 (obok budynku Prokuratury).

IX Forum Osób Niepełnosprawnych 2013-11-27, Środa

Już 7 grudnia br. w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbędzie się IX Forum Osób Niepełosprawnych. Początek o godz. 15.00. Tematem przewodnim tegorocznej edycji raciborskiego forum, organizowanego z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia), będzie "Mój sposób na życie". Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na problemy osób niepełnosprawnych, jak również

Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w OIDON 2011-01-27, Czwartek

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu informuje, że  23 marca (środa) w godz. od 10.00 do 13.00 w Ośrodku przy Placu Okrzei 4 w pokoju nr 13 dyżurować będą pracownicy Urzędu Skarbowego, u których osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie będą mogli złożyć zeznanie podatkowe za 2010 rok oraz uzyskać wszelkie informacje na temat wątpliwości z tym związanych.

Zielone Światło - projekt dla niepracujących osób niepełnosprawnych 2011-01-27, Czwartek

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza na bezpłatne szkolenia, realizowane w ramach poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt "Zielone Światło" skierowany jest do 480 niepracujących osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku powyżej 15 roku życia zamieszkałych na

VI Forum Osób Niepełnosprawnych 2010-12-07, Wtorek

VI Forum Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, ich opiekunów, jak również wszystkich mieszkańców Naszego Powiatu na VI Forum Osób Niepełnosprawnych, które odbędzie się 12 grudnia br. (niedziela) w Hotelu "RAGOS" przy ul. Kościuszki 38. Honorowy Patronat nad VI Forum Osób Niepełnosprawnych objęli: Henryk Siedlaczek - Poseł Na Sejm RP, Mirosław Lenk - Prezydent Miasta Raciborza, Adam Hajduk - Starosta

PFRON: 3,5 mln zł dla niepełnosprawnych powodzian 2010-06-01, Wtorek

To efekt nowego programu: "POWÓDŹ 2010", skierowanego do osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi. Program został zatwierdzony na wczorajszym posiedzeniu Rady Nadzorczej Funduszu. Jego adresatami są osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jak również dzieci i młodzież, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane

Informacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2010-01-13, Środa

Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje,że Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów "Programu wyrównywania różnic między regionami II" w 2010r. oraz wykaz powiatów leżących w podregionach spełniających te warunki. Zgodnie z wytycznymi Powiat Raciborski nie kwalifikuje się do uczestnictwa w 2010r.w "Programie wyrównywania różnic

Zmiana przepisów dot. kart parkingowych na dzieci niepełnosprawne 2009-07-09, Czwartek

Kłopoty związane z wydawaniem kart parkingowych na dzieci niepełnosprawne nareszcie skończyły się. Według nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym z Karty Parkingowej będą mogły skorzystać także osoby z niepełnosprawnością poniżej 16. roku życia. Wyżej wymieniona nowela wejdzie w życie z dniem 22 września 2009r. Od tego dnia opiekunowie dzieci niepełnosprawnych będą mogli uzyskiwać karty parkingowe na swoje

  • 1
  • 2
  • 3
początek strony