Strona główna / Powiat Raciborski / Aktualności powiatu raciborskiego / Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty organizacji pozarządowej na realizacje zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa publicznego

2024-04-17, Środa

Zarząd Powiatu Raciborskiego informuje o wpłynięciu oferty organizacji pozarządowej Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego pt.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego” wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych.

Uwagi do oferty można wnosić w terminie do 24 kwietnia 2024 r. na adres: [email protected]

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu tel. (32) 412 06 02; e-mail: [email protected] oraz na stronie BIP Powiatu Raciborskiego, pod linkiem:https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Male_granty_2024.html 

wszystkie
początek strony