Strona główna / Powiat Raciborski / Aktualności powiatu raciborskiego / Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwie i Porządku

2023-03-20, Poniedziałek
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu

W siedzibie tut. starostwa odbyło się dziś posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Podczas spotkania, któremu przewodniczył wicestarosta Marek Kurpis zaopiniowano sprawozdania poszczególnych powiatowych służb, inspekcji i straży, wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Obecni na posiedzeniu komendanci zreferowali sprawozdania z zakresu swoich działalności.

Ponadto dyskutowano o sprawach bieżących związanych z bezpieczeństwem publicznym, zarządzaniem kryzysowym, bezpieczeństwem sanitarnym i weterynaryjnym.

Sprawozdania powiatowych służb, inspekcji i straży wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli będą omawiane na najbliższej sesji rady powiatu, która odbędzie się 28 marca.
wszystkie
początek strony