początek strony

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Strona główna / Powiat Raciborski / Aktualności powiatu raciborskiego / Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Powiadomienie dotyczące poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10

2016-01-19, Wtorek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadamia, że dnia 19 stycznia 2016 roku na obszarze aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej w miastach: Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój oraz w strefie śląskiej w powiatach: mikołowskim, pszczyńskim, raciborskim, rybnickim, wodzisławskim i żywieckim istnieje ryzyko wystąpienia w powietrzu przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa (200 µg/m3) i wystąpienia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (300 µg/m3).

Przyczynami takiego stanu są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB informuje, że w dniach 19-20.01.2016 jakość powietrza będzie bardzo niekorzystna, istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczenia wartości dobowej poziomu informowania dla pyłu PM10 (200 µg/m3). Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.

Grupami ludności w szczególności narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są:
- osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc), osoby starsze oraz dzieci.

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie.  Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.

Środki ostrożności, które powinny być podjęte to:
- w przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10  
unikanie przebywania na otwartej przestrzeni przez najbardziej narażone grupy ludności, a pozostałe osoby powinny unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym.
- w przypadku przekroczenia poziomu 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10  najbardziej narażone grupy osób powinny pozostać w pomieszczeniach i nie przemęczać się, pozostałe osoby powinny unikać przebywania na otwartej przestrzeni.

Wojewoda Śląski zwraca się z apelem do mieszkańców tych rejonów województwa o ograniczenie na czas przekroczeń poziomu alarmowego:
- spalania paliw złej jakości takich jak muły i miały węglowe  oraz w miarę możliwości korzystanie w tym czasie z grzejników elektrycznych lub palenisk niskoemisyjnych na gaz lub olej opałowy (jeśli w gospodarstwie domowym występują alternatywne źródła ciepła),
- palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania mieszkań,
- wychodzenia z domów, szczególnie przez osoby wrażliwe na zanieczyszczenia
- spacerów z dziećmi.

Przypomina się o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych.

wszystkie