początek strony

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Strona główna / Powiat Raciborski / Aktualności powiatu raciborskiego / Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Powiadomienie o jakości powietrza - przekroczenie progów.

2012-10-22, Poniedziałek
W dniu 20 i 21.10.2012 r. została przekroczona na stacji w Rybniku wartość 200 µg/m,3 będąca wartością progową informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonegoPM10.

Przyczynami takiego stanu są warunki meteorologiczne w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i środków transportu.
Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB informuje, że w dniu 22.X.2012 województwo śląskie pozostaje w zasięgu rozległego wyżu znad południowej Skandynawii, w ciepłej masie powietrza. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego nie będzie zadawalająca, zwłaszcza w godzinach poranno-przedpołudniowych, wieczornych i nocnych, kiedy będą występowały znaczące przekroczenia progowego poziomu stężenia pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3).
W dniu 23.X.2012 będzie zbliżona sytuacja baryczna jak w poprzedniej dobie. Od północnego wschodu przemieszczać się będzie strefa pofalowanego frontu atmosferycznego, za którym napłynie nieco chłodniejsze powietrze.
Prognozowana sytuacja meteorologiczna nie przyczyni się do istotnej poprawy mało korzystnej jakości powietrza w naszym regionie. W związku z tym w obszarach gęstej zabudowy miejskiej będą występowały znaczące przekroczenia progowego stężenia pyłu zawieszonego (50 µg/m3). Stężenia pozostałych mierzonych substancji mogą układać się na nieco wyższych poziomach, nie przekraczając wartości dopuszczalnych jak w dniu dzisiejszym.
Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są:
1. osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (zwłaszcza astmy oskrzelowej), osoby z niewydolnością układu krążenia, w szczególności dzieci i osoby starsze,
2. osoby wykonujące znaczny wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu (np. ciężka praca fizyczna, intensywny trening sportowy).
Osoby podatne na zanieczyszczenia, a więc dzieci i dorośli z przewlekłymi chorobami układu oddechowego - takimi jak astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedma płuc mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może wystąpić pogorszenie samopoczucia.
Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez najbardziej narażone grupy ludności, to
 unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu,
 zaleca się aby osoby z niewydolnością układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu oddechowego, mające trudności z oddychaniem, pozostawały w pomieszczeniach.
Ponadto zaleca się:
 rezygnację ze spacerów z dziećmi;
 unikanie wychodzenia z domów, szczególnie przez osoby wrażliwe na zanieczyszczenia.
 ograniczenia spalania niskojakościowych paliw takich jak: muły i miały węglowe oraz stosowanie do celów grzewczych gazu (w przypadku posiadania odpowiedniego pieca), bądź grzejników elektrycznych.
wszystkie