początek strony

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Strona główna / Powiat Raciborski / Aktualności powiatu raciborskiego / Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 29 października 2014 roku

2014-10-29, Środa
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadamia, że dnia 28 października 2014 roku na obszarze aglomeracji rybnicko –jastrzębskiej w mieście Rybnik wystąpiło w powietrzu przekroczenie wartości progowej (200 µg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (300 µg/m3).
Przyczynami takiego stanu są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB informuje, że w dniu 29.10.2014 znajdujemy się na skraju rozległego wyżu znad wschodniej Ukrainy, kierującego do nas z południa suche powietrze polarno-kontynentalne. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, warunki aerosanitarne nie będą korzystne. W okresach szczególnie niekorzystnych (godziny poranno-przedpołudniowe oraz wieczorowo-nocne) w obszarach zabudowy mieszkaniowej będą występowały istotne przekroczenia średniodobowego dopuszczalnego stężenia pyłu PM10. Odnosi się to zwłaszcza do aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, Kotliny Żywieckiej, Podbeskidzia, zachodniej części aglomeracji górnośląskiej, oraz Częstochowy. Stężenia pozostałych mierzonych zanieczyszczeń powietrza mogą układać się na nieco wyższych niż zazwyczaj zakresach poziomów dopuszczalnych.
W dniu 30.10.2014 mało korzystne warunki aerosanitarne nie ulegną istotnej poprawie. W godzinach poranno-przedpołudniowych oraz wieczorowo-nocnych w strefach zabudowy mieszkaniowej będą nadal występowały znaczące przekroczenia dopuszczalnego stężenia pyłu PM10. Stężenia pozostałych monitorowanych substancji mogą układać się na nieco niższych poziomach wartości dopuszczalnych jak w poprzedniej dobie.

Grupami ludności w szczególności narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są:
 osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc), osoby starsze oraz dzieci.
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce pier-siowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.
wszystkie