początek strony

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Strona główna / Powiat Raciborski / Aktualności powiatu raciborskiego / Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Powiadomienie - przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu.

2012-12-09, Niedziela
Powiadomienie
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego powiadamia, że w dniu 08.12.2012 roku na obszarze aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, aglomeracji górnośląskiej oraz w południowej części strefy śląskiej został przekroczony poziom alarmowy dla pyłu zawieszonego PM10 wynoszący 300 µg/m3 będący progiem informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.
Przyczynami takiego stanu były warunki meteorologiczne, w sytuacji wzmożonej emisji zanieczyszczeń do powietrza, przede wszystkim z sektora bytowo-komunalnego.

Zgodnie z prognozą IMGW PIB Oddział w Krakowie, Zakład w Katowicach w dniach 09-10.12.2012 roku województwo śląskie będzie w układzie określanym jako siodło baryczne. Oddziaływał będzie wyż z centrami nad Rosją i południowo-zachodnią Europą. Przemieszczać się będzie front atmosferyczny związany z niżem znad Morza Północnego. W dalszym ciągu pozostaniemy w zimnym powietrzu arktycznym. Zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Od zachodu postępujące słabe opady śniegu. Lokalnie silne zamglenia. Temperatura maksymalna od -2°C do 1°C, w Beskidach od -6°C do -4°C. W nocy lokalnie w dnach dolin i kotlinach możliwe spadki temperatury do
-18°C. Wiatr słaby, zmienny i umiarkowany z sektora południowego.
W związku z taką sytuacją, w następnej dobie jakość powietrza nie ulegnie znaczącej poprawie, nadal będą niekorzystne warunki sanitarne powietrza.
Najgorsza jakość powietrza będzie występowała nadal na terenie aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, szczególnie w Rybniku i jego okolicach, aglomeracji górnośląskiej i w południowej części strefy śląskiej, głównie w powiecie wodzisławskim, raciborskim cieszyńskim oraz w Kotlinie Żywieckiej. Jedynie na obszarach pozamiejskich Jury Krakowsko- Częstochowskiej jakość powietrza będzie na nieco lepszym poziomie.
Dominującym zanieczyszczeniem powietrza będzie pył zawieszony PM10, którego stężenia średniodobowe mogą osiągać bardzo wysokie wartości przede wszystkim w godzinach wieczornych, nocnych i wczesno-porannych.

Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są:
1. osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (zwłaszcza astmy oskrzelowej), osoby z niewydolnością układu krążenia, w szczególności dzieci i osoby starsze,
2. osoby wykonujące znaczny wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu (np. ciężka praca fizyczna, intensywny trening sportowy).
Osoby podatne na zanieczyszczenia, a więc dzieci i dorośli z przewlekłymi chorobami układu oddechowego - takimi jak astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedma płuc mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może wystąpić pogorszenie samopoczucia.
Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez najbardziej narażone grupy ludności, to
 unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu,
 zaleca się aby osoby z niewydolnością układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu oddechowego, mające trudności z oddychaniem, pozostawały w pomieszczeniach, a także
 ograniczenie korzystania z pojazdów samochodowych w celu zmniejszenia w powietrzu zawartości dwutlenku siarki.

Urząd Marszałkowski, po konsultacji ze specjalistami medycyny, meteorologii i służbami ekologicznymi zwraca się z apelem do mieszkańców tych rejonów województwa o:
 ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych;
 rezygnację ze spacerów z dziećmi;
 ograniczenia spalania niskojakościowych paliw takich jak: muły i miały węglowe oraz stosowanie do celów grzewczych gazu (w przypadku posiadania odpowiedniego pieca), bądź grzejników elektrycznych;
 unikanie wychodzenia z domów, szczególnie przez osoby wrażliwe na zanieczyszczenia.
wszystkie