początek strony

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Strona główna / Powiat Raciborski / Aktualności powiatu raciborskiego / Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Prognoza złej jakości powietrza

2017-02-16, Czwartek

Dziś w powiecie raciborskim zanotowano przekroczenie wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje również ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3.

W dniu 16.02.2017 r. (czwartek) w środkowej części województwa śląskiego jakość powietrza będzie bardzo zła.

W dniu 17.02.2017 r. (piątek) w środkowej części województwa śląskiego prognozuje się złą jakość powietrza.

Szczegółowe informacje na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

wszystkie