początek strony

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Strona główna / Powiat Raciborski / Aktualności powiatu raciborskiego / Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Przekroczenie progu alarmowego dla ozonu

2015-08-07, Piątek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadamia, iż w dniu 6.08.2015 roku wystąpiło przekroczenie wartości progowej (180 µg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (240 µg/m3) w aglomeracji górnośląskiej (Katowice, Zabrze), aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej (Rybnik) oraz w strefie śląskiej w powiecie cieszyńskim, wodzisławskim i częstochowskim.

Przyczynami takiego stanu są warunki meteorologiczne związane z dużym nasłonecznieniem i wysokimi temperaturami, a także obecność w powietrzu substancji, które sprzyjają tworzeniu się ozonu w atmosferze (m.in. tlenki azotu i węglowodory).

Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB informuje, iż w dniu 7.08.2015 znajdujemy się pod wpływem wyżu znad Rosji. Z południowego zachodu napływa coraz cieplejsze, zwrotnikowe powietrze. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana, lokalnie niekorzystna. W godzinach popołudniowych, stężenia ozonu troposferycznego będą przekraczać docelowy poziom średniego stężenia 8-godzinnego (120 µg/m3); stężenia 1-godzinne mogą przekroczyć poziom informowania (180 µg/m3). Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywały się w zakresach swych dopuszczalnych wartości.

W dniach 8-9.08.2015 pozostaniemy pod wpływem wyżu, którego centrum przemieści się nad Ukrainę. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego powinna być umiarkowana, lokalnie niekorzystna. W godzinach popołudniowych, stężenia ozonu troposferycznego będą przekraczać docelowy poziom średniego stężenia 8-godzinnego (120 µg/m3); stężenia 1-godzinne mogą przekroczyć poziom informowania (180 µg/m3). Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywały się w zakresach swych dopuszczalnych wartości.

Grupami ludności w szczególności narażonymi na drażniące działanie ozonu są:

osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, takie jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc, dzieci, osoby starsze, osoby w każdym wieku aktywnie spędzające czas na wolnym powietrzu, osoby zdrowe szczególnie wrażliwe na ozon.

 

Osoby podatne na zanieczyszczenie mogą odczuwać podrażnienie układu oddechowego, w tym kaszel, ból gardła, ucisk w klatce piersiowej, ból w klatce piersiowej przy głębokim wdechu. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podczas wysiłku fizycznego mogą pojawić się trudności w oddychaniu (spłycenie oddechu). Przy wysokich stężeniach ozonu w powietrzu zachodzi ryzyko większej podatności na infekcje.

 

Środki ostrożności, które powinny być podjęte to:

w przypadku przekroczenia poziomu 181 – 240 µg/m3 stężenia jednogodzinnego O3

unikanie przebywania na otwartej przestrzeni połączonych ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym przez najbardziej narażone grupy ludności, pozostałe osoby powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym.

w przypadku przekroczenia poziomu 240 µg/m3 stężenia jednogodzinnego O3 unikanie przebywania na otwartej przestrzeni przez najbardziej narażone grupy ludności, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni.

 Bieżąca informacja o jakości powietrza dostępna jest w sposób ciągły na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach: www.katowice.wios.gov.pl, zakładka: Śląski Monitoring Powietrza.

wszystkie