Strona główna / Powiat Raciborski / Aktualności powiatu raciborskiego / Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Przypadki wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N1 w powiecie raciborskim

2023-04-25, Wtorek

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje o stwierdzeniu wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa (mewa śmieszka).

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Dzikie kaczki krzyżówki w Rezerwacie ŁężczokBadawczy w Puławach w dniu 24.04.2023 r. zidentyfikował wirus grypy ptaków H5N1 w próbach pobranych od padłych ptaków pochodzących z dwóch lokalizacji: Rezerwat Łężczok (gm. Nędza) oraz Polder Buków (gm. Krzyżanowice).

Ze względu na skalę zjawiska (masowe upadki mewy śmieszki) strefą objętą zakażeniem grypą ptaków zostanie najprawdopodobniej objęty cały teren powiatu raciborskiego. Szczegółowe informacje zawarte zostaną w Rozporządzeniu Wojewody Śląskiego.

Poza oznakowaniem dróg wjazdowych do strefy objętej zakażeniem grypą ptaków wynikającym z przepisów prawa, planowane jest dodatkowe oznakowanie tablicami informacyjnymi miejsc odwiedzanych przez turystów pieszych i rowerzystów oraz wędkarzy.

Należy unikać odwiedzania miejsc w których bytuje ptactwo (głównie wodne) oraz bezwzględnie przestrzegać zakazu dotykania padłych ptaków.

Padłe ptaki będą na bieżąco sprzątane przez upoważnione podmioty i przekazywane do specjalistycznych zakładów utylizacyjnych. Drób przydomowy należy utrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach oraz stosować zasady bioasekuracji zarówno na fermach jak i w chowie przydomowym drobiu.

Wszystkie przypadki zwiększonych upadków zarówno ptaków domowych jak i dzikich w innych niż w/w lokalizacjach należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu lub do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie Powiatowym w Raciborzu oraz Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów oraz terenowych lekarzy weterynarii.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu
ul. Katarzyny 6,
47-400 Racibórz,
tel. 32/415 49 03,
telefon alarmowy: 694 446 902

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Reymonta 8b,
47-400 Racibórz
tel. 32/412 06 02;
telefon alarmowy: 604 284 392

Aktualnie trwają prace Powiatowego Zespołu Kryzysowego przy Powiatowym Lekarzu Weterynarii w Raciborzu, wszelkie istotne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej www.piw-raciborz.pl

Pełna treść komunikatu jest dostępna w dołaczonym pliku

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
HPAI 2023 komunikat nr 1 pe HPAI 2023 komunikat nr 1 pe 23-04-25 11:59 634.13KB HPAI 2023 komunikat nr 1 pe pobierz

wszystkie
początek strony