początek strony

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Strona główna / Powiat Raciborski / Aktualności powiatu raciborskiego / Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Telefon interwencyjny dla użytkowników dróg

2008-05-09, Piątek

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego uruchomiło telefon interwencyjny, który będzie wykorzystywany do zbierania informacji o stwierdzonych na terenie województwa śląskiego nieprawidłowościach w zakresie oznakowania dróg. Pod numerem 032 20 77 163 przyjmowane będą uwagi użytkowników dróg. Telefon interwencyjny jest odpowiedzią na pismo ministra spraw wewnętrznych dotyczące konieczności zwiększenia nadzoru nad stanem oznakowania dróg w Polsce.

Dyżurny Centrum Zarządzania Kryzysowego po odebraniu telefonu interwencyjnego będzie informował osobę dzwoniącą, że rozmowa jest nagrywana. Osoba zgłaszająca nieprawidłowość w zakresie oznakowania dróg będzie proszona o podanie swoich danych i lokalizacji zgłoszonej nieprawidłowości. Dyżurny na podstawie rozmowy interwencyjnej wypełni kartę zgłoszenia nieprawidłowości. Każde zgłoszenie będzie przesłane do odpowiedniego organu zarządzającego ruchem drogowym oraz do wiadomości Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego. Niezależnie od tego zgłoszenia zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu będą przekazywane do Komendy Wojewódzkiej Policji.

Zgłoszenia do odpowiednich organów zarządzających ruchem drogowym będą wysyłane codziennie pocztą elektroniczną. Informacja zbiorcza o sposobie wykorzystania poszczególnych zgłoszeń będzie przesyłana do Wydziału Infrastruktury ŚlUW do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

wszystkie