początek strony

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Strona główna / Powiat Raciborski / Aktualności powiatu raciborskiego / Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Trwa nabór ochotników do służby przygotowawczej

2020-07-27, Poniedziałek

Wszystkich chętnych, którzy wcześniej nie odbyli służby wojskowej, a chcieliby wstąpić w wojskowe szeregi, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku zaprasza do odbycia służby przygotowawczej.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
- wiek co najmniej 18 lat;
- obywatelstwo polskie;
- zdolność do czynnej służby wojskowej - kat. A;
- niekaralność;
- wykształcenie minimum gimnazjalne.

Szkolenia zaplanowane są w 2 terminach:
1) 14.09.2020 r. – 18.12.2020 r.
2) 29.09.2020 r. – 18.12.2020 r.

Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie: https://wkurybnik.wp.mil.pl/pl/pages/charakterystyka-rekrutacja/

wszystkie