początek strony

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Strona główna / Powiat Raciborski / Aktualności powiatu raciborskiego / Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zła jakość powietrza prognozowana na weekend

2017-01-27, Piątek

Dziś, jutro i pojutrze prognozowana jakość powietrza w powiecie raciborskim będzie zła.

W przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 oraz powyżej 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10: wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

27 stycznia br.:
w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz południowej części województwa wystąpią znaczne przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężenia PM10 (powyżej 50 µg/m3), jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu;

28 stycznia br.:
w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej wystąpią znaczne przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężenia PM10 (powyżej 50 µg/m3), jakość powietrza będzie zła;

29 stycznia br.:
w Kotlinie Żywieckiej, aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej oraz środkowej części województwa wystąpią przekroczenia poziomu informowania (stężenia PM10 powyżej 200 µg/m3), jakość powietrza będzie bardzo zła.

wszystkie