Strona główna / Powiat Raciborski / Aktualności powiatu raciborskiego / Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu

NOWY VIDEOKOLONOSKOP DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI NA RZECZ SZPITALA

2023-06-16, Piątek

Po rozliczeniu, w pierwszych miesiącach bieżącego roku, zakupu stanowiska do resuscytacji za 51 296,76 zł oraz kardiotokografu wartego 35 000,00 zł, Fundacja przekazała Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu darowiznę w kwocie 62 000,00 zł na zakup videokolonoskopu na doposażenie Pracowni Endoskopii.

W wyniku przeprowadzonej przez Szpital procedury przetargowej został zakupiony Videokolonoskop typu: EC-760R-V/L producenta Fujifilm za kwotę 118 800,00 zł, gdzie różnicę Szpital pokrył ze środków własnych.

Dodajmy, że to będzie trzecie takie urządzenie w raciborskiej lecznicy do diagnostyki chorób jelita grubego, choć zapotrzebowanie na tego typu sprzęt jest obecnie jeszcze większe.

Przypomnijmy równocześnie, że Fundacja działa od 2004 r., a w roku 2005 uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Zarząd Fundacji oraz Komisja Rewizyjna Fundacji pracują wolontarystycznie, bez pobierania wynagrodzenia, a do dnia dzisiejszego przekazała Szpitalowi aparaturę i specjalistyczny sprzęt medyczny oraz udzieliła darowizny na łączną kwotę 1 184 723,78 zł.

 

wszystkie
początek strony