początek strony

Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu

Strona główna / Powiat Raciborski / Aktualności powiatu raciborskiego / Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu

Sprzęt od Fundacji

2012-01-18, Środa

W ostatnich dniach Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu przekazała nieodpłatnie Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach stojaki do kroplówek – szt. 3, wagę osobową – szt. 1, ciśnieniomierze w wersji stołowej z dużym zegarem – szt. 2, ciśnieniomierze LIAN NANO – szt. 2, termometry FTC – szt. 10 o łącznej wartości 1 340,88 zł oraz poręcze do nauki chodzenia ALTIS – szt. 1 i termometr bezdotykowy AC 880 – szt. 1 o wartości 1 847,00 zł dla Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego w Krzanowicach. Zakup został sfinansowany ze środków pozyskanych przez Fundację w ramach nawiązek sądowych i świadczeń pieniężnych.

 

Również oddział Ginekologiczno – Położniczy Szpitala Rejonowego w Raciborzu otrzymał bezpłatnie sprzęt od Fundacji. Jest to kardiotokograf, urządzenie do monitorowania akcji serca płodu i skurczy mięśni macicy ciężarnej. Sprzęt o wartości 9 622,66 zł został zakupiony z wpłat na konto Fundacji 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. Trwają także prace projektowo – przygotowawcze do zmodernizowania sytemu nadzoru kardiologicznego na Oddziale Wewnętrznym I, które sfinansowała Fundacja z wpłat 1% podatku dochodowego oraz uruchomiona został procedura zakupu kardiomonitorów – szt. 3.

 


 

 

 

wszystkie