Strona główna / Powiat Raciborski / Aktualności powiatu raciborskiego / Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu

Szpital i Fundacja wspólnie prowadzą program "Postaw na Zdrowie"

2023-02-16, Czwartek
Skarbonka Fundacji na Rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu prowadzą program pn. „Postaw na Zdrowie”.

W ramach programu Szpital umożliwia osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych w szpitalnych poradniach specjalistycznych oraz laboratorium lub odwiedzającym osoby hospitalizowane na oddziałach szpitalnych pobranie nieodpłatnie jednorazowych maseczek ochronnych, gdyż w dalszym ciągu obowiązuje nakaz ich używania na terenie zakładów opieki zdrowotnej.

Fundacja natomiast prowadzi zbiórkę publiczną pieniędzy do skarbony. Pojemnik z maseczkami oraz skarbona, do której można złożyć dobrowolne datki, usytuowane są w holu wejścia głównego Szpitala. Środki zebrane w ramach prowadzonej obecnie zbiórki publicznej Fundacja przeznaczy na zakup drobnego sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego Szpitala.

W czasie swojej dotychczasowej działalności Fundacja przekazała nieodpłatnie Szpitalowi specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny za kwotę ponad 1 mln zł.

Działalność Fundacja możliwa jest dzięki ofiarności jej darczyńców, za którą Fundatorzy, Dyrekcja Szpitala i Zarząd Fundacji serdecznie dziękują.
wszystkie
początek strony