początek strony

Oidon

Bezpłatne poradnictwo dla osób niepełnosprawnych

2008-09-10, Środa

W ramach ogólnopolskiej sieci wsparcia poradnictwa zawodowego, psychologicznego i społeczno – prawnego dla osób niepełnosprawnych Zakład Doskonalenia Zawodowego w Raciborzu oferuje bezpłatne usługi psychologa oraz doradcy zawodowego. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych.

W ramach programu osoby mogą liczyć na pomoc psychologiczną, indywidualną i grupową. Celem działań jest pomoc  w poznaniu i zrozumieniu samego siebie, zidentyfikowaniu mocnych i słabych stron tak, aby zwiększyć mobilność zawodową i ustalić kierunek rozwoju.

Kontakt:
Zakład Doskonalenia Zawodowego,
47-400 Racibórz, ul. Podwale 12
tel. 032 415 26 17
e-mai:l raciborz@zdz.katowice.pl
Kontakt z psychologiem tel. 0606 973 720

wszystkie