początek strony

Oidon

Dodatkowy termin składania wniosków

2008-04-14, Poniedziałek

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o ustaleniu dodatkowego terminu na przyjmowanie przez Oddziały PFRON wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu "SPRAWNY DOJAZD" (pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B").

Dodatkowy termin dotyczy tylko osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wynikającą z braku lub amputacji obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia.
Wnioski przyjmowane będą od 4 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2008 roku.

wszystkie