początek strony

Oidon

Informacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2010-01-13, Środa

Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje,że Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów "Programu wyrównywania różnic między regionami II" w 2010r. oraz wykaz powiatów leżących w podregionach spełniających te warunki.

Zgodnie z wytycznymi Powiat Raciborski nie kwalifikuje się do uczestnictwa w 2010r.w "Programie wyrównywania różnic między regionami II".

Szczegółowe informacje (w tym warunki brzegowe, program oraz procedury jego realizacji) znajdują się na stronie www.pfron.org.pl.

wszystkie