początek strony

Oidon

PFRON: 3,5 mln zł dla niepełnosprawnych powodzian

2010-06-01, Wtorek

To efekt nowego programu: "POWÓDŹ 2010", skierowanego do osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi. Program został zatwierdzony na wczorajszym posiedzeniu Rady Nadzorczej Funduszu. Jego adresatami są osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jak również dzieci i młodzież, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem szesnastego roku życia.

Wnioskodawcy powinni pamiętać o dołączeniu dokumentów potwierdzających poniesienie szkody, powstałej w wyniku zalania pomieszczeń mieszkalnych, (zamieszkiwanych przez wnioskodawcę, powstałych w wyniku powodzi).

Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednej osoby wyniesie 2 tys. zł. Pomoc będzie udzielana w formie jednorazowego świadczenia. Na realizację programu Fundusz przeznaczył wstępnie kwotę 3,5 mln zł.

Wnioski będzie można składać w oddziałach wojewódzkich PFRON od 10 czerwca do 15 listopada br. Wypłata świadczeń stanowi uzupełnienie pomocy wypłacanej przez organy administracji rządowej i samorządowej.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w dziale Komunikaty.

Źródło: PFRON.

wszystkie