Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku

2020-12-14, Poniedziałek
Brama główna Starostwa Powiatowego w Raciborzu, autor: Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Starostwo Powiatowe w Raciborzu informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r. finansowanego ze środków PFRON.

W powiecie raciborskim istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach:
- obszaru A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
- obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych  domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
- obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
- obszaru D – likwidacja barier transportowych; 
- obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących  aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
- obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2021 r.:
- obszar A – do 165 000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
- obszar B – do 150 000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych
lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
- obszar C – do 34 000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni   socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
- obszar D – na likwidację barier transportowych do:
         - 105 000,00 zł dla samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
         - 80 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
         - 270 000,00 zł dla autobusów;
- obszar E – do 15 000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
- obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15 000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

Beneficjentami programu mogą być w ramach:
- obszaru A – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
- obszaru B – podmioty prowadzące urzędy, podmioty, które utworzyły i prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
- obszaru C – gminy i organizacje pozarządowe;
- obszaru D – placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez gminy i organizacje pozarządowe, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej; gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
- obszaru E– gminy i organizacje pozarządowe;
- obszaru – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

Wszelkie szczegółowe zasady realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020-2021/ 

W przypadku obszarów B, C, D, F wnioski z terenu powiatu raciborskiego należy składać w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, natomiast w przypadku obszaru A i E bezpośrednio do Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Pl. Okrzei 4, w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2021 r. Decyduje data wpływu do Starostwa.

Dodatkowych informacji udziela Referat Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, tel. 32 45-97-348.

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Wzór wniosku - obszar B Wzór wniosku - obszar B 20-12-14 18:31 132KB Wzór wniosku - obszar B pobierz
Wzór wniosku - obszar C Wzór wniosku - obszar C 20-12-14 18:32 137KB Wzór wniosku - obszar C pobierz
Wzór wniosku - obszar D Wzór wniosku - obszar D 20-12-14 18:32 138KB Wzór wniosku - obszar D pobierz
Wzór wniosku - obszar F Wzór wniosku - obszar F 20-12-14 18:33 127KB Wzór wniosku - obszar F pobierz

wszystkie
początek strony