początek strony

Oidon

Z psem przewodnikiem do autobusu, urzędu, banku...

2009-07-09, Czwartek

Od 19 czerwca br. osoby niewidome oraz niepełnosprawne ruchowo uzyskały prawo wchodzenia wraz z psem przewodnikiem lub psem asystentem na tereny obiektów użyteczności publicznej oraz wstępu do środków transportu publicznego.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem posiada prawo wejścia m. in. do szkół, urzędów, restauracji, banków, sklepów, szpitali oraz może korzystać ze środków transportu publicznego autobusów, pociągów, taksówek, statków i samolotów.

Warunkiem korzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Kaganiec i smycz nie są konieczne lecz za szkody, które wyrządzi pies odpowiedzialność poniesie jego właściciel.

Przepis ten wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, (Dz. U. nr 223, poz. 1463), która 19 czerwca 2009 r. weszła w życie.

wszystkie