początek strony

Oidon

  • 1
  • 2
  • 3

Wolontariusz poszukiwany 2008-07-14, Poniedziałek

W związku z problemem opieki nad osobami niepełnosprawnymi Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu poszukuje chętnych wolontariuszy do opieki nad osobą niepełnosprawną w trakcie wyjazdu na turnus rehabilitacyjny. Więcej informacji oraz szczegóły pod nr tel. 032 430 12 11 oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kornowacu na ul. Raciborskiej 48.

zobacz więcej

Spotkania informacyjne dla osób niepełnosprawnych 2008-06-10, Wtorek

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, działający w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, postanowił wyjść z inicjatywą przełamywania barier informacyjnych. W tym celu w czerwcu pracownicy Ośrodka Informacji wspólnie z przedstawicielami poszczególnych gmin zorganizują spotkania informacyjne dla niepełnosprawnych mieszkańców, ich rodzin, opiekunów, pracodawców osób niepełnosprawnych. Na spotkaniach będzie można

zobacz więcej

Call-center dla niepełnosprawnych przedsiębiorców 2008-06-10, Wtorek

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił od 2 czerwca tak zwany "call-center", czyli nr telefonu pod którym osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, mogą uzyskać informacje o refundacji składek na ubezpieczenie społeczne. "Call-center" udziela wyjaśnień w zakresie rejestracji osób niepełnosprawnych, prawidłowego wypełniania dokumentów niezbędnych do uzyskania refundacji oraz

zobacz więcej

Konkursy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2008-05-28, Środa

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza edycje następujących konkursów: "Otwarte drzwi", "Równe szanse, równy dostęp", "Sztuka Osób niepełnosprawnych". 1."Otwarte drzwi" - V edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie i pracę doktorską,których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym,zawodowym i społecznym. Prace do konkursu, zgłoszone na formularzu, który

zobacz więcej

OIDON nieczynny w dniach 19-23 maja br. 2008-05-15, Czwartek

W związku z wyjazdem na szkolenie pracowników Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, mieszczącego się przy ul. Klasztornej 6 w Raciborzu informujemy, że Ośrodek w dniach 19-23 maja br. będzie nieczynny. W tym czasie informacji udzielać będą pracownicy Referatu Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu (pok. nr 7). Dyżur prawnika nie ulega zmianie (wtorek 20 maja br. w godz. 15.30 – 17.30, piątek 23 maja

zobacz więcej

Dodatkowy termin składania wniosków 2008-04-14, Poniedziałek

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o ustaleniu dodatkowego terminu na przyjmowanie przez Oddziały PFRON wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu "SPRAWNY DOJAZD" (pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B"). Dodatkowy termin dotyczy tylko osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wynikającą z braku

zobacz więcej

PEGAZ 2003 - kolejna edycja programu PFRON 2008-04-07, Poniedziałek

Kolejny raz można ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "PEGAZ 2003". Podstawowym celem programu jest realizacja prawa osób niepełnosprawnych do swobodnego porozumiewania się, poruszania i przemieszczania się poprzez likwidację barier w komunikowaniu się i transportowych uniemożliwiających lub utrudniających im funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym

zobacz więcej

Porady prawne w OIDON-ie... 2008-04-03, Czwartek

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem w kwestii udzielanych przez Ośrodek konsultacji prawnych, pierwszeństwo przy udzielaniu porad będą miały osoby uprzednio umówione w Ośrodku. Godziny pracy Ośrodka: poniedziałek – piątek: 08.00-15.00 Osoby, które pierwszy raz korzystają z konsultacji proszone są o zabranie ze sobą

zobacz więcej

  • 1
  • 2
  • 3