początek strony

Powiat

02.-05.09.2003, Rudy: X Konferencji Stratygrafia Plejstocenu Polski

2003-09-01, Poniedziałek
„Plejstocen Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej na tle struktur morfotektonicznych podłoża czwartorzędu” – to tytuł X Konferencji Stratygrafia Plejstocenu Polski, jaka odbywać się będzie w dniach 02-05.09.br. w Rudach. Celem konferencji jest prezentacja i dyskusja nad najnowszymi wynikami badań stratygraficznych i paleogeograficznych czwartorzędu Polski. Wiodącym tematem spotkania będzie wiek i geneza utworów czwartorzędowych na obszarze Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej oraz ich związek z morfotektonicznymi strukturami podłoża czwartorzędu. Zaprezentowane zostaną również wyniki badań i prac geologicznych związanych z realizacją i reambulacją Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w rejonie górnośląskim. Konferencja potrwa od 2 do 5 września br. Otwarcie konferencji nastąpi 02.09.br. o godz. 9.00 w ORS „Buk” w Rudach. Organizatorem spotkania jest Oddział Górnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu.
wszystkie