początek strony

Powiat

2 maja - Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2019-05-02, Czwartek

Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto państwowe obchodzone 2 maja skupiające uwagę na symbolach państwowości polskiej, a w szczególności na Fladze RP. Jest to święto stosunkowo młode, bo obchodzone w Polsce dopiero od 2004 r., na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku. Dzień Flagi Rzeczypospolitej ma na celu propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które na przestrzeni wieków podlegały zmianie.

Ustanowienie 2 maja świętem miało swoje uzasadnienie w historii. W czasach PRL tego dnia obowiązywał absolutny nakaz zdejmowania flagi po Święcie Pracy. Podłożem ideologicznym była chęć zmniejszenia znaczenia przez komunistyczne rządy rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która stała się jednym z symboli walki o niepodległość Polski w czasie zaborów. Tego też dnia przypada rocznica zawieszenia biało czerwonej w 1945 r. w Berlinie przez polskich żołnierzy, symbolicznie kończąc czas okupacji nazistowskiej. 2 maja to również Dzień Polonii i Polaków za granicą.

Barwy widniejące na fladze państwowej są jednym z ważniejszych elementów tożsamości narodowej. Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wielu stuleci i mają, jako jedne z nielicznych, pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. 7.02.1831 r.  Sejm Królestwa Polskiego podjął specjalną ustawę dotyczącą barw polskiej flagi. Wcześniej obok barw biało - czerwonych używane były także inne barwy. W 1919 roku biel i czerwień uznano oficjalnie za barwy państwowe. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski oraz bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na flagach kolory biały oraz czerwony układa się w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Górny pas jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.

Święto zostało bardzo pozytywnie przyjęte i mimo tego, że obchodzone jest dopiero piętnasty raz, to już stało się trwałym elementem polskiej tradycji świętowania. Obchodzone jest bardzo spontaniczne w całej Polsce. Każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo wywiesić flagę państwową na swoim domu, a także w oknie lub na balkonie swego mieszkania.

wszystkie