początek strony

Powiat

25-lecie "Solidarności" w Raciborzu...

2005-09-12, Poniedziałek

25-lecie SolidarnościUroczystość obchodów 25-lecia "Solidarności" w Raciborzu odbyła się 14 września br. Honorowy patronat objęli Starostwo Powiatowe w Raciborzu i Gmina Racibórz.

"Solidarność" była pierwszym wolnym, masowym ruchem politycznym, który powstał w komunistycznej Polsce. Ruch ten dał początek wielkim przemianom w Polsce, jak i w Europie, zjednoczył naród w drodze do wolności.

Uroczyste obchody z okazji 25-lecia "Solidarności" Powiatu Raciborskiego odbyły się w RCK - Domu Kultury "Strzecha" w Raciborzu przy ul. Londzina. Wzięli w nich udział zaproszeni goście, wśród nich m.in. Starosta Raciborski Henryk Siedlaczek i Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Roman Głowski.

Z historii "Solidarności" Powiatu Raciborskiego...

Podobnie jak w całym kraju, ruch solidarnościowy objął także Racibórz. "Solidarność" w Raciborzu wyrosła również na fali społecznego entuzjazmu jesienią, jeszcze przed oficjalnym zarejestrowaniem związku. Założycielami byli: Romana Łoboz, Zofia Patuła, Irena Kląba, Genowefa Arciemowicz, Adam Dzyndra, nieżyjący już dziś Ryszard Dyalon, Stanisław Różycki. Zebrania odbywały się początkowo w prywatnych domach, później w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. W wielu zakładach Raciborszczyzny formowały się związki zawodowe, które tworzyły struktury związkowe "Solidarności".

Ważną datą w historii "Solidarności" w Raciborzu jest 13 lutego 1981 r. Wówczas przedstawiciele organizacji NSZZ "Solidarność" z 26 zakładów z Raciborza i FOC "Rafamet" z Kuźni Raciborskiej spotkali się w klubie fabrycznym "RAFAKO". W czasie tego spotkania, w którym uczestniczyła Teresa Baranowska z MKZ z Katowic, zebrani postanowili utworzyć Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" Ziemi Raciborskiej. Dokonano wyboru 11-osobowej grupy roboczej która miała pełnić rolę tymczasowego prezydium - przewodniczącym wybrany został Andrzej Markowiak reprezentujący KZNiSD Racibórz. Ustalono jednocześnie, że prezydium tymczasowe winno skończyć swoją działalność w ciągu 3 miesięcy i powinno doprowadzić do utworzenia Komisji Koordynacyjnej.

1 marca 1981 r. w Klubie Kultury Kolejarza w Raciborzu odbyło się inauguracyjne zebranie delegatów 35 organizacji zakładowych NSZZ "Solidarność" Ziemi Raciborskiej i jako sygnatariusze tej uchwały stali się członkami - założycielami Komiji. Byli to: Adamiak Z. (DOMGOS), Adamczyk E. (KOSBUD), Bac W. (KZMiSD), Bodzenka J. (Usługowa Spółdzielnia Pracy), Bytomska Jadwiga (NBP), Czerwińska Irena (PSS "Prodryn"), Czogała Leonard (Wytwórnia Kwasu Cytrynowego), Dolny Leszek (POLMOS), Dąbrowski Henryk (Żelbet), Dzyndra Adam (Oświata - Szkoły Ponadpodstawowe), Fludzińska Urszula (Muzeum), Grabowski Leszek (PTSB Transbud), Granecka Irena (PKO), Grochowski Bogusław (Odlewnia Żeliwa Kofama), Halfar Leon (Polena), Hozumek Maksymilian (WPHW), Kiełtyka Wiesław (Centa), Kitzinger Helena (PP Cukrownie Opolskie), Lacheta Maria (Rejon Energetyczny), Lachowicz Regina (Oświata - Szkoły Podstawowe), Lipiec Józef (PKP - Stacja Racibórz), Olech Roman (PZU), Pisarczyk Józef (Rafako), Porwoł Adam (PKP - parowozownia), Stanek Józef (NPGKiM), Tomala Łucja (Zakłady Mięsne), Wala Tadeusz (Spółdzielnia Inwalidów "Raciborzanka"), Walosek Eugeniusz (ZOZ), Wycińska Krystyna (Rafamet Kuźnia Raciborska), Widenka Alojzy (Cukrownia Racibórz), Wieczorek Bernard (Spółdzielnia "Nowoczesna"), Wilkaniec Stanisław (Spółdzielnia "Sprawność"), Wojtyna Oskar (ZEW).

Pierwszym przedstawicielem Raciborszczyzny w Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarność" został Stanisław Szkoc.

Na podstawie dokumentu "Cele i zadania Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Ziemi Raciborskiej

wszystkie