początek strony

Powiat

25.-26.09.2003: Szkolnictwo specjalne, teraźniejszość i przyszłość - ogólnopolska konferencja dot. finansowania szkolnictwa specjalnego...

2003-09-11, Czwartek
„Szkolnictwo specjalne – teraźniejszość i przyszłość” – to tytuł ogólnopolskiej konferencji, jaka odbędzie się w dniach 25.-26.09.br. w Raciborzu, pod honorowym patronatem Starosty Raciborskiego Henryka Siedlaczka i Starosty Lublinieckiego Jana Demarczyka. Jej celem jest wypracowanie wspólnych wniosków uczestników konferencji, które być może wpłyną na zmianę decyzji rządu RP w sprawie wysokości subwencji oświatowej dla szkolnictwa specjalnego, która obecnie nie pokrywa rzeczywistych kosztów funkcjonowania tych placówek. To poważny problem dla wielu samorządów w Polsce. Organizatorem ogólnopolskiej konferencji, jest Starostwo Powiatowe w Raciborzu. Powiat Raciborski to jeden z większych ośrodków kształcenia specjalnego w Polsce. Na terenie powiatu funkcjonują aż cztery takie ośrodki, cieszące się bardzo dobra opinią w kraju. Konferencja „Szkolnictwo specjalne – teraźniejszość i przyszłość” odbędzie się w dniach 25.-26.09.br. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. Jej głównym tematem będzie finansowanie szkolnictwa specjalnego. Tzw. wagi w szkolnictwie specjalnym, nie pokrywają rzeczywistych kosztów funkcjonowania placówek specjalnych. Koszt kształcenia ucznia w ośrodku specjalnym jest bardzo wysoki. Z powodu nie doszacowania wysokości tzw. wag dla ośrodków specjalnych, samorządy, które są organami prowadzącymi dla tego typu placówek, borykają się obecnie z poważnymi problemami finansowymi. Celem konferencji jest wypracowanie wspólnych wniosków uczestników spotkania, które być może wpłyną na zmianę decyzji rządu RP w sprawie określenia wysokości wag w szkolnictwie specjalnym. Wśród prelegentów konferencji, m.in.: prof. dr hab. Bohdan Szczepankowski (Kierownik Katedry Pedagogiki Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej w Siedlcach), prof. dr hab. Aniela Korzon (Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogicznej w Krakowie), a także wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych. Swój udział w dwudniowej konferencji zapowiedzieli przedstawiciele rządu i samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych z terenu całej Polski, m.in. z Wrocławia, Krakowa, Ełku, Kędzierzyna-Koźla, Poznania, Ostródy, Wejherowa, Tarnowa, Starogardu Gdańskiego, Kalisza, Sieradza, Żyrardowa. P R O G R A M Ogólnopolskiej Konferencji „Szkolnictwo specjalne – teraźniejszość i przyszłość” Racibórz, 25 - 26 września 2003 roku 25 września 2003 r. 16.00 - Przywitanie, przedstawienie zaproszonych gości. 16.15 - Wystąpienia Starosty Raciborskiego Henryka Siedlaczka oraz Starosty Lublinieckiego Jana Demarczyka – zarysowanie celu konferencji. 16.45 - Powołanie zespołu ds. opracowania wniosków. 17.00 - „Szanse i zagrożenia kształcenia specjalnego w RP na przykładzie kształcenia dzieci niesłyszących” – wykład prof. dr hab. Bohdana Szczepankowskiego, kierownika Katedry Pedagogiki Wydziału Humanistycznego na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 18.00 - Część artystyczna. 18.30 - Kolacja. 26 września 2003 r. 08.00 - Śniadanie. 08.30 - „Potrzeby kształcenia w szkolnictwie specjalnym” – wykład prof. dr hab. Anieli Korzon, kierownika Katedry Pedagogiki Specjalnej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie 09.15 - „Finansowanie szkolnictwa specjalnego w latach 1999-2003 na przykładzie powiatu raciborskiego” – wystąpienie Ewy Tapper, Skarbnika Powiatu. 09.45 - Wystąpienia: - przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, - dyrektorzy szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych. 11.15 - Przerwa. 11.30 - Wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Departamentu Ekonomicznego MENiS oraz resortowych komisji stałych. 12.15 - Dyskusja, wolne wnioski i propozycje. 13.00 - Praca zespołu redagującego wspólne stanowisko w sprawie finansowania szkolnictwa specjalnego (pozostali uczestnicy konferencji zwiedzają ośrodek). 13.30 - Obiad. 14.30 - Prezentacja wyników prac zespołu – przyjęcie wspólnego stanowiska 14.45 - Zakończenie konferencji. 15.00 - Konferencja prasowa.
wszystkie