6 nowoczesnych autobusów w powiecie

2020-08-27, Czwartek

Dziś odbyła się prezentacja nowych autobusów. To kolejne 6 z 10 nowoczesnych pojazdów, które będą obsługiwać mieszkańców powiatu. W 2019 r. zakupiono już 4 autobusy. W przekazaniu uczestniczyli m.in.: starosta Grzegorz Swoboda oraz prezes PKS Damian Knura. Siedem samorządów gminnych razem z powiatem tworzy komunikację powiatowo-gminną.

Autobusy zostały zakupione w ramach realizowanego przez powiat raciborski projektu "Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim".

Pojazdy są dodatkowo wyposażone w:
- system monitoringu wewnątrz i przed autobusem,
- system nagłośnienia zapowiedzi głosowych wraz z mikrofonem dla kierowcy oraz ekranami LED do wyświetlania informacji o przebiegu trasy i kolejnych przystankach,
- bezprzewodowy router (sieć Wi-Fi),
- ładowarki USB.

Autobusy są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz spełniają europejski standard EURO 6 w zakresie ograniczania emisji spalin i hałasu.

Nowe autobusy zastąpią zużyty tabor i obsługiwać będą 14 linii na terenie całego powiatu raciborskiego.

Zakup autobusów realizowany w ramach projektu pn. „Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego.

Wartość zadania: 8.645.670,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie: 7.028.186,99 zł
Dofinansowanie EFRR (85%): 5.973.958,94 zł
Wkład własny finansowy powiatu: 2.671.711,06 złFoto: Prezentacja nowoczesnych autobusów na Dworcu PKS w Raciborzu, Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

 

wszystkie
początek strony