początek strony

Powiat

Awanse zawodowe nauczycieli...

2003-09-10, Środa
57 nauczycieli szkół, dla których Powiat Raciborski jest organem prowadzącym, odbierze 11.09.br. akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego i mianowanego. Uroczystość odbędzie się w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. Na stopień nauczyciela dyplomowanego awansuje 36, zaś na stopień nauczyciela mianowanego 21 nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Aby uzyskać awans na nauczyciela dyplomowanego, pedagodzy musieli złożyć stosowną dokumentację w Śląskim Kuratorium Oświaty. W przypadku awansu na stopień nauczyciela mianowanego, nauczyciele składali egzaminy przed specjalną komisją, powołaną przez organem prowadzący. Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego i mianowanego odbędzie się 11.09.br. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu przy ul. K. Miarki. Akty nadania awansu 57 nauczycieli odbierze z rąk Starosty Raciborskiego Henryka Siedlaczka i Etatowego Członka Zarządu Powiatu Jerzego Wziontka. Początek uroczystości o godz. 13.00, a w jej programie, oprócz wręczenia aktów awansu, przewidziano także prezentację multimedialną OSWNiS w Raciborzu związane z Rokiem Niepełnosprawnych oraz występ taneczny wychowanków ośrodka.
wszystkie