początek strony

Powiat

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w województwie śląskim

2017-07-14, Piątek

W dniach 14-30 lipca br. Urząd Statystyczny w Katowicach przeprowadzi kolejne w województwie śląskim badanie ankietowe, które dotyczyć będzie koniunktury w gospodarstwach rolnych.

Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet oraz wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem.

Na terenie województwa śląskiego badanie realizują ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych.

Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są całkowicie poufne; zostaną one wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

W przypadku wątpliwości, tożsamość osób przeprowadzających ankiety można potwierdzić pod nr tel. (32) 77 91 291, 695 255 244, e-mail: D.Gwozdz@stat.gov.pl .

wszystkie