początek strony

Powiat

Badania ankietowe dotyczące plonów zbóż, rzepaku i rzepiku w województwie śląskim

2019-08-14, Środa

W dniach 12-22 sierpnia br. Urząd Statystyczny w Katowicach przeprowadzi w województwie śląskim badanie ankietowe, które dotyczyć będzie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku.

Badanie realizowane jest w drodze przeprowadzenia wywiadu w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz wywiadu telefonicznego przez teleankietera z respondentem.

Na terenie województwa śląskiego badanie realizują ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych.

Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są całkowicie poufne; zostaną one wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

W przypadku wątpliwości, tożsamość osób przeprowadzających ankiety można potwierdzić pod nr tel. (32) 77 91 291, 695 255 244, e-mail: D.Gwozdz@stat.gov.pl .
wszystkie