początek strony

Powiat

Badania wad postawy w gminach powiatu raciborskiego

2019-06-12, Środa

Dzieci z klas I – III powiatu raciborskiego zostały objęte bezpłatnymi badaniami wad postawy. Jest to rezultat uzgodnień na konwencie starosty Grzegorza Swobody z włodarzami gmin powiatu. W realizację cyklu badań, zaplanowanych do stycznia 2020 r., zaangażowany jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu prowadzony przez powiat raciborski.

Pierwsze badania zrealizowano i podsumowano w gminie Rudnik. Obecnie trwają badania w gminie Kornowac. Tuż po wakacjach przyjdzie czas na kolejnych uczniów z gminy Pietrowice Wielkie. Zasady przeprowadzania badań ustalane są z poszczególnymi samorządami przez wicestarostę Marka Kurpisa.

Pełną statystykę badań przeprowadzonych w maju i czerwcu br. wśród uczniów klas I – III w gminie Rudnik przedstawił Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu Artur Krawiec podczas zorganizowanej prelekcji dla rodziców 11 czerwca 2019 r. w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku. W czasie spotkania poinformowano również o możliwości skorzystania z pomocy dzieciom, u których wady postawy wymagają uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych na różnym poziomie.

Łącznie nauczyciele Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przebadali 102 dzieci w gminie Rudnik. Wyniki z przeprowadzonych badań przedstawiają się następująco:
a) 3 dzieci, co stanowi niecałe 3 % wszystkich przebadanych, wymaga domowych ćwiczeń korekcyjno – wyrównawczych są to dzieci, które powinny jedynie wzmocnić odpowiednie grupy mięśniowe ćwiczeniami domowymi,
b) 74 dzieci, a więc spora grupa, bo aż blisko 73 % badanych dzieci, wymaga ćwiczeń korekcyjnych szkolnych, które powinny odbywać się dwa razy w tygodniu w szkole ze względu na konieczność wzmocnienia i rozciągnięcia odpowiednich grup mięśniowych,
c) 23 dzieci, czyli ponad 22 % badanej populacji, wymaga podejścia specjalistycznego gdyż wystąpiły u nich zarówno wady w płaszczyźnie strzałkowej jak również czołowej i poprzecznej (skoliozy jednołukowe, dwułukowe i trzyłukowe z rotacją trzonów kręgowych) oraz asymetrie w obrębie miednicy,
d) 2 dzieci, więc niecałe 2 % wszystkich badanych nie wymaga żadnego postępowania korekcyjnego stwierdzono u nich postawę prawidłową.

wszystkie