początek strony

Powiat

Badanie ankietowe GUS-u

2018-11-07, Środa

W dniach 5-20 listopada 2018 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa:
- badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych (formularz R-r-pw).

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 8-20 listopada 2018 r.

Badanie przeprowadzane jest w gospodarstwach indywidualnych i ma charakter obowiązkowy.

Na terenie naszego województwa realizują go ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Potwierdzenie tożsamości ankietera na terenie województwa śląskiego:
32 77 91 291, 695 255 244
e-mail: d.gwozdz@stat.gov.pl

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/index.htm.

Infolinia: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-18).

wszystkie