Barometr zawodów na 2024 r.- powiat raciborski

2023-09-13, Środa
Grupa osób (zdj. PUP w Raciborzu)
W dniu 06 września 2023 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu odbył się kolejny panel ekspercki ogólnopolskiego badania „Barometr Zawodów", w którym wzięli udział zaproszeni goście: Pani Ewa Bohr-Cyfka Kierownik Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Pani Beata Janowicz Inspektor Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Pan  Sławomir Janowski Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik" w Raciborzu, Pan Jacek Kąsek Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Pan Jacek Pierzchała Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Pani Maria Smyczek Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu oraz przedstawiciele i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. Osoby przybyłe na spotkanie przywitał Pan Mirosław Ruszkiewicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. Moderatorami panelu byli pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Pani Katarzyna Jakubczyk i Pan Marcin Morawiec.
 
Podczas spotkania oceniana była sytuacja na lokalnym rynku pracy oraz zapotrzebowanie na poszczególne zawody.
 
„Barometr Zawodów" to już  IX edycja ogólnopolskiego badania,  którego celem jest oszacowanie perspektywy zapotrzebowania na zawody w 2024 roku. Uzyskane wyniki mogą posłużyć do planowania działań strategicznych (w tym sporządzania planów działań i strategii lokalnych oraz organizowania partnerstwa lokalnego). Pomocniczo przy opiniowaniu wniosków o otwarcie nowych kierunków kształcenia. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, natomiast koordynatorem na poziomie województwa śląskiego jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Więcej informacji na temat „Barometru zawodów" oraz jego wyników również w odniesieniu do innych województw, znajdą Państwo na stronie www.barometrzawodow.pl.
wszystkie
początek strony