początek strony

Powiat

Batalion WOT w Kuźni Raciborskiej

2018-03-09, Piątek

W środę 7 marca br. w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się spotkanie starosty Ryszarda Winiarskiego i burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Pawła Machy z dyrektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Darią Kolonko. Dotyczyło uzgodnienia przebiegu dotychczasowych prac mających na celu przygotowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska oraz nieruchomości  Skarbu Państwa przeznaczonych do zamiany. W wyniku zamiany Skarb Państwa stanie się właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej przy ul. Arki Bożka 9 w Kuźni Raciborskiej oznaczonej działką 159/12 km1 o powierzchni 1,4692 ha, która zostanie przekazana w trwały zarząd na rzecz Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie. RZI ulokuje tam jeden z batalionów Wojsk Obrony Terytorialnej.

Burmistrz Macha zadeklarował gotowość do dokonania zamiany, natomiast starosta Winiarski przedstawił harmonogram prac niezbędnych do przygotowania katalogu kilkudziesięciu działek będących przedmiotem transakcji ze strony Skarbu Państwa. Na koniec czerwca br. ustalony został wstępny termin zawarcia umowy.

Kolejne spotkanie dotyczące zamiany działek odbyło się 8 marca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, po nim nastąpiła wizja lokalna. Uczestnikami spotkania byli: starosta Ryszard Winiarski, dowódca 13. Brygady Obrony Terytorialnej płk Tomasz Białas, zastępca dowódcy Brygady ppłk Piotr Wielogórski, mjr Krzysztof Szmyt zastępca Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku, kpt Mariusz Kamiński z WKU Rybnik, burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Paweł Macha, zastępca burmistrza Sylwia Brzezicka-Tesarczyk.

Podczas spotkania przedstawiono ustalenia z dnia 7 marca 2018 r. i jednocześnie w celu przyśpieszeniu prac adaptacyjnych zaproponowano w celu przyśpieszeniu prac adaptacyjnych nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na mocy użyczenia. Dowódca 13. Śląskiej Brygady WOT oświadczył, że decyzja o lokowaniu batalionu w Kuźni Raciborskiej została podjęta w listopadzie 2017 roku. Na terenie województwa śląskiego powstanie od 3 do 5 batalionów WOT z czego ten w Kuźni Raciborskiej ma powstać jako jeden z pierwszych. Wszystkie strony obecne na spotkaniu zadeklarowały pełną współpracę w temacie tworzenia batalionu WOT.
wszystkie