początek strony

Powiat

Bezpłatna komunikacja powiatowo-gminna dla seniora

2020-07-31, Piątek

Powiat Raciborski jako organizator powiatowo-gminnego publicznego transportu zbiorowego nieustannie dokłada starań, aby podróżowanie środkami komunikacji zbiorowej było jak najdogodniejszym sposobem podróżowania dla wszystkich pasażerów.

Szczególną uwagę zwraca na udogodnienia dla osób starszych dlatego też po uzgodnieniu z włodarzami Gmin: Kornowac, Kuźnia Raciborska, Krzanowice, Krzyżanowice, Nędza, Pietrowice Wielkie, Racibórz i Rudnik wprowadza z dniem 1 września 2020 roku bezpłatną komunikację dla seniorów.

Prawo do niej przysługiwało będzie mieszkańcom gmin powiatu raciborskiego, którzy ukończyli 70 lat. Aby potwierdzić uprawnienie do bezpłatnego przejazdu, wystarczy okazać kierowcy dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek.

Ulga ta jest ważnym przedsięwzięciem w działaniach na rzecz osób starszych, dla których nieraz jedynym środkiem transportu pozostaje autobus.

wszystkie